Групи клиенти и типове техника и услуги

Клиентите които обслужваме са специализирани фирми и държавни структури, поради което не можем да предоставим конкретна информация и осъществени проекти, само можем да дадем обща информация за дейността ни за тях. Крайните клиенти и лицата за контакт винаги са скрити или криптирани, като обикновено ги обозначаваме с кодови имена за вътрешно ползване с цел сигурност.

Нещо повече, с цел конфиденциалност на информацията, можем да издадем търговски и транспортни документи от име на съществуващи други фирми, в България или чужбина, с цел да се прикрият разходите, контактите и целта на сътрудничеството.

Все пак, с цел придобиване на обща представа, можем да предоставим информация за нашите клиенти, както следва:

С други думи, предлагаме пълен пакет услуги както за правителствени организации, така и за целия спектър на икономиката, предоставяйки технически устройства и услуги на широк спектър от фирми с цел бизнес разузнаване и адаптиране на технологии и процеси.